logo

NAŠI VINOGRADI

Vinarija Rubis rasteže se na 20 ha vlastitih vinograda
koji se nalaze na najboljim mikrolokacijama Herce-
govine. Vionica, Prenj i Pjana brda, koji su oduvijek
bili idealni vinogradarski položaji koji su davali vinima
određenu posebnost, prepoznatljivost i kvalitetu. U
vinogradima su najzastupljenije dvije hercegovačke
autohtone sorte: žilavka i blatina, ali vinarija u svom
sortimentu ima zastupljene i internacionalne sorte,
kao što su chardonnay, syrah, cabernet sauvignon i
cabernet franc.

01 / 03

Vinograd prenj

Ova lokacija vinograda omogućuje vrhunska vina
poput naše Blatine i Žilavke. Brežuljak na kojem se
vinograd nalazi dio je magičnog krajolika gdje
stvaramo ova čarobna vina.

nadmorska visina: 150-200 m južna ekspozicija
insolacija: 2700 h
tip tla: duboka crvenica
sortiment: žilavka i blatina

vineyard

Vinograd Vionica

Prosječna starost loze u ovom vinogradu je 30 godina.
Veteribus Blatina Barrique koje dolazi s ovih
mikrolacija smatra se najboljim crvenim vinom ikad
napravljenim u Bosni i Hercegovini.

nazivi vinograda: Široki, Poljane, Bedra, Stuba
nadmorska visina: 200m, južna ekspozicija
sastav tla: duboka crvenica
insolacija: 2500 h
sastav vinograda: žilavka, blatina, trnjak i merlot

01 / 03

Vinograd Pjana Brda

Lokacija vinograda je podijeljena na dvije
mikrolokacije, jedna od mikrolokacija, s koje dolaze
Arterra Selection i Arterra Quercus, najstarija je u
ovom dijelu zemlje. Drugi dio mikrolokacije odnosi se
na jedinstven sastav tla gdje prednjači crvenica sa
kamenjem na površini.

nadmorska visina: 250-300 m, južna ekspozicija
insolacija: 2700 h
tip tla: crvenica
sortiment: žilavka, blatina, chardonnay, syrah,
cabernet sauvignon i cabernet franc.